TUBA Nâng Ngực qua Rốn – Không Lưu Thẹo trên ngực

hay còn gọi là: NÂNG NGỰC Không LƯU THẸO qua RỐN

hoặc Nâng Ngực qua Rốn

Nâng Ngực qua đường Rốn : ccòn được gọi là TUBA (Trans-Umbilical Breast Augmentation) Nâng Ngực qua Rốn – Không Lưu Thẹo trên ngực. T.U.B.A. (hay TUBA) là viết tắt của Trans-Umbilical Breast Augmentation nghĩa là Nâng Ngực qua Rốn Không Lưu Thẹo Phương pháp nâng ngực này được Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn thực hiện qua đường rốn của bạn và không để lại sẹo trên bầu ngực, gọi là Nâng ngực “Không Thẹo”.