HÚT MỠ – LIPOSCULPTURE / LIPOSUCTION –
CÁNH TAY

HÚT MỠ – LIPOSCULPTURE / LIPOSUCTION –

Bụng, Hai bên sườn (Flanks), Eo (Waists), phần Hông dưới Eo (Love Handles), Cánh Tay, Đùi – phần bên trong

HÚT MỠ – LIPOSCULPTURE / LIPOSUCTION –

Bụng, phần Hông trên Eo (Upper Lateral Backs), Eo (Waists), phần Hông dưới Eo (Love Handles)

HÚT MỠ – LIPOSCULPTURE / LIPOSUCTION –

Eo (Waists), phần Hông dưới Eo (Love Handles) và phần dưới Mông (Banana Rolls)

HÚT MỠ – LIPOSCULPTURE / LIPOSUCTION –

Bụng, phần Hông trên Eo (Upper Lateral Backs), Eo (Waists), phần Hông dưới Eo (Love Handles), và phần dưới Mông (Banana Rolls)

HÚT MỠ – LIPOSCULPTURE / LIPOSUCTION –

Đùi – phần bên ngoài

CĂNG DA BỤNG – TUMMY TUCK – ABDOMINOPLASTY