Căng Da Mặt / Căng Da Cổ / Cặng Da Thái Dương / Căng Da Trán
CĂNG DA MẶT / CĂNG DA CỔ

CẮT MẮT MÍ TRÊN
Cắt & Trẻ Hóa Mí Mắt Trên

CẮT MẮT MÍ DƯỚI
Cắt & Trẻ Hóa Mí Mắt Dưới

NÂNG ĐỘN CẰM

cho cằm yếu, cằm lẹm

Giải Phẫu Thẩm Mỹ MŨI – RHINOPLASTY:
NÂNG SỐNG MŨI

CẮT CÁNH MŨI
(Cắt Cánh Mũi – Alar Weir Reduction)