NÂNG NGỰC với vết cắt Viền Quầng Vú (phía dưới núm)

Vết cắt ở Viền Quầng Vú (phía dưới núm).

NÂNG ĐỘN CẰM

cho cằm yếu, cằm lẹm

Giải Phẫu Thẩm Mỹ MŨI – RHINOPLASTY:
NÂNG SỐNG MŨI