NÂNG NGỰC:

  • Nâng Ngực qua đường Rốn: còn được gọi là TUBA (Trans-Umbilical Breast Augmentation) Nâng Ngực qua Rốn – Không Lưu Thẹo trên ngực. T.U.B.A. (hay TUBA) là viết tắt của Trans-Umbilical Breast Augmentation nghĩa là Nâng Ngực qua Rốn Không Lưu Thẹo. Phương pháp nâng ngực này được Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn thực hiện qua đường rốn của bạn và không để lại sẹo trên bầu ngực, gọi là Nâng ngực “Không Thẹo”.
  • Nâng Ngực với vết cắt Viền Quầng Vú (sẹo ở dưới núm vú); còn được gọi là PABA (Peri-Areolar Breast Augmentation). – Nâng Ngực với vết cắt Viền Quầng Vú.
  • Nâng Ngực qua vết cắt Ngấn dưới Vú (sẹo ở Ngấn dưới Vú); còn được gọi là I.M.B.A. (IMBA – Infra-Mammary Breast Augmentation) – phẫu thuật Nâng Ngực qua Ngấn dưới Vú.
  • Nâng Ngực qua vết Cắt từ Nách (sẹo ở bên trong nách); còn được gọi là TABA (Trans-Axillary Breast Augmentation) – Nâng Ngực qua vết Cắt từ Nách.
  • Nâng Độn Ngực cho những bộ Ngực Không Đều nhau – Ngực lớn Ngực nhỏ.

SỬA NGỰC XỆ:

PHẨU THUẬT LÀM NHỎ VÚ (BREAST REDUCTION):

  • Phẩu thuật Làm Nhỏ Vú (Breast Reduction)

SỬA CHỮA VÚ:

Nâng Ngực qua Rốn – Không Lưu Thẹo trên ngực – TUBA (Trans-Umbilical Breast Augmentation)

hay còn gọi là: NÂNG NGỰC Không LƯU THẸO qua RỐN

hoặc Nâng Ngực qua Rốn

Nâng Ngực qua đường Rốn: còn được gọi là TUBA (Trans-Umbilical Breast Augmentation) Nâng Ngực qua Rốn – Không Lưu Thẹo trên ngực. T.U.B.A. (hay TUBA) là viết tắt của Trans-Umbilical Breast Augmentation nghĩa là Nâng Ngực qua Rốn Không Lưu Thẹo. Phương pháp nâng ngực này được Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn thực hiện qua đường rốn của bạn và không để lại sẹo trên bầu ngực, gọi là Nâng ngực “Không Thẹo”.

NÂNG NGỰC với vết cắt Viền Quầng Vú (phía dưới núm)

PABA (hoặc PABA) – Peri-Areolar Breast Augmentation. – Nâng Ngực với vết cắt Viền Quầng Vú

Nâng Ngực với vết cắt Viền Quầng Vú (sẹo ở dưới núm vú); còn được gọi là PABA (Peri-Areolar Breast Augmentation). – Nâng Ngực với vết cắt Viền Quầng Vú.

Vết cắt ở Viền Quầng Vú (phía dưới núm).
Nâng Độn Ngực cho những bộ Ngực Không Đều – Ngực lớn Ngực nhỏ

Sửa Ngực Xệ – DONUT MASTOPEXY
với
NÂNG NGỰC VỚI TÚI Implants

SỬA CHỮA VÚ “KHÔNG ĐỀU (UNEVEN)”

Sửa chữa Vú đã làm “không đồng đều” của Bác sĩ khác