Các Phẩu Thuật Hỏi & Đáp Các vị Bác Sĩ Tin Tức Nổi Bật Tiếu Lâm Giải Trí Liên Lạc Online
     
Trang Chính | Địa Điểm Pḥng Mạch | Chương Tŕnh Trả Góp | ENGLISH | ESPANOL
 

*** Mọi chi tiết liên lạc Cố Vấn Thẩm Mỹ
 
Annie Ngọc-Anh Trần 1-(714)-478-4798

- THAM KHẢO MIỄN PHÍ -

Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn

     Điện Thoại Quốc Tế:       1-(714) 979-1446
Điện Thoại Miễn Phí ở Hoa Kỳ: 1-(877)-XINH-ĐẸP
                                         
1-(877)-946-4337

   
 Fax:                               1-(714) 979-1422
Email:   Info@YoungAndPretty.com 
Address: 9842 Bolsa Ave Ste 200
               Westminster, CA 92683
            U.S.A.

Toàn Khoa Giải Phẫu Thẩm Mỹ cho cả Nam & Nữ

Giải Phẫu Cấy Ghép Tóc

Giải Phẫu Ngoại Khoa Tổng Quát, Ung Thư