Home Cc Phẩu Thuật Hỏi & p Cc vị Bc Sĩ Tin Tức Nổi Bật Tiếu Lm Giải Tr Lin Lạc Online 
   

Trang Chnh
ịa iểm Phng Mạch
Chương Trnh Trả Gp
ENGLISH
ESPANOL

 

Khun Mặt
Mũi
ầu & Cổ
Ngực & V
Ngực & V 2
BỤNG
Cnh Tay
Mng Trn
i
Bắp Chn
Gn Xanh Bắp Chn
Da & Tc
Căng Da Nhăn
Ht Mỡ
Nng ộn
Cấy Ghp Tc

 


CC PHẪU THUẬT Sửa Sắc Đẹp

Để tm hiểu thm về cc phẫu thuật giải phẫu thẩm mỹ, bạn c thể bấm vo dưới đy theo từng Vị Tr trn Cơ Thể hay l theo phương thức Sửa Đường Cong 

Phẫu Thuật theo

Vị Tr trn Cơ Thể

Sửa Đường Cong bằng
Mặt                     Ht Mỡ    
Mắt                 
Mũi                 
Đầu & Cổ        
Ngực & V       
Bụng               Căng Da Nhăn
Cnh Tay        
Mng             
Đi                
Bắp Chn            Nng Độn   
Gn Xanh Chn

Tc & Da         

Cấy Ghp Tc  

Hầu hết cc phẫu thuật sẽ được thực hiện tại trung tm giải phẫu với đầy đủ phương tiện tối tn hiện đại nhất.

Để biết thm chi tiết Lin Lạc
Bc sĩ Nguyễn Hải Tuấn
     Điện Thoại Quốc Tế: 
      1-(714) 979-1446
Điện Thoại Miễn Ph ở Hoa Kỳ: 1-(877)-XINH-ĐẸP
                                         
1-(877)-946-4337
   
 Fax:                               1-(714) 979-1422
Email:   Info@YoungAndPretty.com 

 

 

 

Tin Tức Nổi Bật


trn
ĐI TRUYỀN THANH

trn
ĐI TRUYỀN HNH

 

English


YoungAndPretty.com

Best with

Hit Counter

 

         
 
English: YoungAndPretty.com
  
All rights reserved YoungAndPretty.com 2003