430
 Home Các Phẩu Thuật Hỏi & Đáp Các vị Bác Sĩ Tin Tức Nổi Bật Tiếu Lâm Giải Trí Liên Lạc Online 
Địa Điểm Pḥng Mạch  

Trang Chính
Địa Điểm Pḥng Mạch
Chương Tŕnh Trả Góp
ENGLISH
ESPANOL

 

Tin Tức Nổi Bật


trên
ĐÀI TRUYỀN THANH

trên
ĐÀI TRUYỀN H̀NH

 

English


YoungAndPretty.com

Best with

Hit Counter

 


ĐỊA ĐIỂM PH̉NG MẠCH

Westminster (nhấn đây)
9842 Bolsa Ave Ste 200
Westminster, CA 92683
Điện thoại: 1-714-979-1446
Số Fax: 1-714-979-1422


Westminster

9842 Bolsa Ave Ste 200, Westminster, CA 92683
Điện thoại: 1-714-979-1446, Fax: 1-714-979-1422

  • Từ Los Angeles:
    • 5 South, 605 South, 405 South, ra exit 18 Bolsa Ave (giữ lane trái đi Bolsa Ave hướng East), sẽ nhập vô Bolsa Ave.  Pḥng mạch nằm ở bên phải.
    Từ San Diego:
    • 5 North, 405 North, ra exit Brookhurst St (hướng North), quẹo trái ở Bolsa Ave.  Pḥng mạch nằm ở bên trái.

 

Để biết thêm chi tiết Liên Lạc
Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn
     Điện Thoại Quốc Tế: 
      1-(714) 979-1446
Điện Thoại Miễn Phí ở Hoa Kỳ: 1-(877)-XINH-ĐẸP
                                         
1-(877)-946-4337
   
 Fax:                               1-(714) 979-1422
Email:   Info@YoungAndPretty.com 

 

 
 
English: YoungAndPretty.com
 Back Next 
All rights reserved YoungAndPretty.com © 2003