NÂNG / ĐỘN / BƠM MÔNG

NÂNG ĐỘN BƠM MÔNG Ở TUỔI 30's

KHÔNG THẤY SẸO, c̣n sưng nhẹ & bầm sau 13 ngày

KHÔNG THẤY SẸO, c̣n sưng nhẹ & bầm sau 13 ngày

KHÔNG THẤY SẸO, c̣n sưng nhẹ & bầm sau 13 ngày

 

Để biết thêm chi tiết Liên Lạc
Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn
     Điện Thoại Quốc Tế: 
      1-(714) 979-1446
Điện Thoại Miễn Phí ở Hoa Kỳ: 1-(877)-XINH-ĐẸP
                                         
1-(877)-946-4337
   
 Fax:                               1-(714) 979-1422
Email:   Info@YoungAndPretty.com 

 

 

Tin Tức Nổi Bật


trên
ĐÀI TRUYỀN THANH

trên
ĐÀI TRUYỀN H̀NH

 

English


YoungAndPretty.com

Best with

Hit Counter

 

 
English: YoungAndPretty.com
  
All rights reserved YoungAndPretty.com © 2003

Best with

Hit Counter

 

 
English: YoungAndPretty.com
  
All rights reserved YoungAndPretty.com © 2003