CC VỊ BC SĨ

Bᣠsĩ Nguyễn Hải Tuấn 

Với quᠫhứ l࠭ột vị bᣠsĩ giải phẫu tổng quᴠtốt nghiệp tại Hoa Kỳ trước khi thụ huấn về chuyꮍ khoa giải phẫu thẩm mỹ, bᣠsĩ Nguyễn Hải Tuấn mang theo m쮨 một kinh nghiệm giải phẫu phong ph棲73;ến cho ngந giải phẫu thẩm mỹ.

Bᣍ sĩ Nguyễn Hải Tuấn được chọn lࠓNgười ChuyꮠNghiệp Xuất Sắc䲯ng danh sᣨ Những Nh͊ ChuyꮠNghiệp Xuất Sắc Hoa Kỳ của năm 2002/2003.  Danh sᣨ n๠chọn lựa những cᠮh⮠c튠 thந cxuất sắc, khả năng l㮨 đạo, v࠴ận tụy trong ngந nghề của họ.

Năm nay 2003, bᣠsĩ Nguyễn Hải Tuấn  được chọn v௠Danh Sᣨ Danh Nh⮍ Hoa Kỳ Marquis Whoרo in America.  Danh sᣨ Marquis Whoרo cநiều đề mục theo nhiều ngந nghề khᣠnhau, nhưng đề mục Danh Nh⮠ở Hoa Kỳ (Who튠 Who in America) lࠦ#273;ề mục lⵠđời nhất kể từ năm 1899 của thế kỷ 19.  Bᣠsĩ Tuấn đ㠦#273;ược chọn v௠cuốn số 58 của năm tới 2004.

Lớn lꮠở S੭gbᣠsĩ Nguyễn Hải Tuấn đến Hoa Kỳ từ năm 84, tốt nghiệp trung học tại Warren High School, Downey, California, tốt nghiệp cử nh⮠Sinh Vật Học tại Cal Poly - Pomona, California, tốt nghiệp Y Khoa tại UHS-COM, Kansas City, Missouri, Hoa Kỳ.

Bᣍ sĩ Tuấn bắt đầu chương tr쮨 nội tr赦#7845;n luyện giải phẫu ngoại khoa tổng quᴠở WSU-SOM, Dayton, Ohio, Hoa Kỳ v࠴ốt nghiệp Giải Phẫu Ngoại Khoa Tổng QuᴠWeill Medical College of Cornell University/WHMC, New York, Hoa Kỳ v࠴ốt nghiệp Giải Phẫu Thẩm Mỹ, H஠L⭠Viện Giải Phẫu Thẫm Mỹ Hoa Kỳ.

Bᣍ sĩ Tuấn c౵ᠴr쮨 hoạt động quen thuộc đối với cộng đồng Nam California, từng lࠐhèủ Tịch Nội Vụ Tổng Hội Sinh ViꮠViệt Nam Nam Cali kiꭍ Chủ Tịch Hội Sinh ViꮠViệt Nam tại Cal Poly, Pomona.

Năm 2002, Bᣠsĩ Tuấn lࠂᣠsĩ Trưởng Khu Ngoại Khoa Tổng Quᴠcủa bệnh Viện Wyckoff Heights, New York, vࠦ#273;㠴ừng giải phẫu thந crất nhiều ca ung thư v㦣361;ng như ung thư ruột tại bệnh viện ung thư nổi tiếng thế giới Memorial Sloan Kettering, New York.

Hiện nay Bᣠsĩ Nguyễn Hải Tuấn dọn về quận Cam, nam California, vࠣనmạch tại thந phố Westminster

Bᣍ sĩ Nguyễn Hải Tuấn chuyꮠmề To஍ Khoa Giải Phẫu Thẩm Mỹ, Giải Phẫu Cấy Gh鰠T㼯b>, v࠼b>Giải Phẫu Tổng Quᴬ Ung Thư, v.v...


Bᣍ sĩ Chang:

Bᣍ sĩ Chang lࠢᣠsĩ cộng tᣠvới bᣠsĩ Tuấn.


Để biết thꭠchi tiết LiꮠLạc
Bᣠsĩ Nguyễn Hải Tuấn
     Điện Thoại Quốc Tế: 
      1-(714) 979-1446
Điện Thoại Miễn Ph�bsp;ở Hoa Kỳ: 1-(877)-XINH-ĐẸP
                                         
1-(877)-946-4337
   
 Fax:                               1-(714) 979-1422
Email:   Info@YoungAndPretty.com 

 

 

Tin Tức Nổi Bật


trꮼ/font>
Đ TRUYỀN THANH

trꮼ/font>
Đ TRUYỀN H̎H

 

English


YoungAndPretty.com

Best with

Hit Counter

 

 
English: YoungAndPretty.com
  
All rights reserved YoungAndPretty.com ⰰ3