3/22/03 6-7pm
Đài Truyền H́nh SàiG̣n TV / KXLA TV, Southern California

Trong những ngày khởi đầu cuộc chiến của Hoa Kỳ ở Iraq tháng 3/2003, lúc người dân ở Hoa Kỳ lo lắng nạn khủng bố,
Bác Sĩ Nguyễn Hải Tuấn và một số bác sĩ Việt Nam đă lên Đài Truyền H́nh Sàig̣n TV / KXLA TV ở nam California, thuyết giảng về đề tài

"Những Điều Cần Chuẩn Bị khi bị Tấn Công bằng Vũ Khí Hóa Học,
Vũ Khí Nguyên Tử, và Vũ Khí Sinh Học"
Phần 2


Trở lại Phần 1

Nếu quí vị dùng modem qua điện thoại để lên mạng,

xin vui ḷng chờ giây lát, quí vị sẽ được xem từng đoạn phim một

trong khi chờ đợi đoạn phim kế tiếp

 

Để biết thêm chi tiết Liên Lạc
Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn
     Điện Thoại Quốc Tế: 
      1-(714) 979-1446
Điện Thoại Miễn Phí ở Hoa Kỳ: 1-(877)-XINH-ĐẸP
                                         
1-(877)-946-4337
   
 Fax:                               1-(714) 979-1422
Email:   Info@YoungAndPretty.com